Nasza misja
Warunki zamówienia:
 
1. Przesłany przez zlecającego materiał jest i pozostaje własnością zlecającego.
 
2. Właściciel materiału upoważnia wykonującego badanie do utylizacji dostarczonego materiału.
 
3. Wykonujący badanie może zaniechać wykonania pomiaru i dokonać utylizacji dostarczonego do badania materiału bez podania przyczyn.
 
4. Wynik badania jest udostępniony zlecającemu odpłatnie i w chwili udostępnienia staje  się własnością zlecającego badanie.
 
5. Zlecający akceptuje jako wystarczające dostarczenie wyniku badania materiału w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 
6. Zlecający badanie deklaruje, iż został poinformowany, że otrzymane wyniki badań nie będą posiadać mocy prawnej i mogą być nieścisłe, oraz mogą się różnić od wyników badań przeprowadzonych innymi metodami lub/i za pomocą innych przyrządów pomiarowych.
 
7. Właściciel próbki zgadza się ponosić dodatkowe, nieokreślone w cenniku koszty utylizacji,  jeżeli dostarczona przez niego próbka materiału  zawiera substancje wymagające szczególnych, określonych prawem metod utylizacji, względnie bezzwłocznie zgłosi się na wezwanie serwisu w celu podjęcia dostarczonej próbki materiału.
 
8. Zlecający badanie deklaruje, że:
    -dostarczony do badania materiał jest artykułem ogólnodostępnym w handlu i jego skład oraz opakowanie nie były modyfikowane
    -dostarczony do badania materiał nie był i nie jest oznaczony jako materiał promieniotwórczy
    -dostarczony do badania materiał nie zawiera substancji wybuchowych
    -dostarczony do badania materiał został przez niego zakupiony lub otrzymany z wiadomego źródła
 
Copyright 2011© Pelczar Technology . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Metoda pomiarowa
Zastrzeżenia prawne
Polityka poufności
Cennik
Instrukcja wysyłki
Kontakt
Czy wiesz o ile wzrosło tło promieniotwórcze w Polsce od 1960 roku?