Nasza misja
Zastrzeżenia prawne:
Urządzenie  za pomocą którego przeprowadzone są badania materiałów nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu obowiązujących norm dotyczących pomiaru promieniowania jonizującego i wszystkie otrzymane wyniki badań nie posiadają mocy prawnej oraz mogą być nieścisłe. 
 
Wykonujący badanie nie ponosi skutków prawnych powstałych w związku z przeprowadzonym badaniem lub/i  jego jakością lub/i wartością udostępnionych wyników.
 
Copyright 2011© Pelczar Technology . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Metoda pomiarowa
Warunki zamówienia
Polityka poufności
Cennik
Instrukcja wysyłki
Kontakt
Czy wiesz o ile wzrosło tło promieniotwórcze w Polsce od 1960 roku?