Nasza misja
Metoda pomiarowa:
Badanie  ogólnej (gamma i beta) objętościowej aktywności promieniotwórczej (OOAP) dostarczonego materiału przeprowadzane jest za pomocą wspomaganego komputerowo, 16-to kanałowego indykatora z lampami Geigera-Mullera model PT01109-1, czułego na promieniowanie beta i gamma o energii 30keV-1.2MeV. Pomiary OOAP dotyczą wykrycia promieniotwórczości radionuklidów  pochodzenia naturalnego (NORM -Naturally Occurring Radioactive Material) oraz ze źródeł sztucznych.
 
Materiał przeznaczony do badania zostaje załadowany do naczynia pomiarowego, które następnie zostaje umieszczone w komorze pomiarowej indykatora PT01109-1. Sesja pomiarowa dla danej próbki materiału trwa 7200 sekund (2h)  i składała się z ciągu z co najmniej 800 następujących po sobie pojedynczych pomiarów, gdzie w czasie każdego pojedynczego  pomiaru dokonuje się zliczeń wykrytych kwantów gamma i cząsteczek beta równocześnie z 16-tu tego samego typu, ale podłączonych niezależnie lamp Geigera-Mullera tworzących matrycę pomiarową. Wyniki pomiaru z głowicy pomiarowej zbierane są automatycznie przez oprogramowanie współpracującego komputera. Przeliczenie wartości jednostek wizualizacja wyników pomiaru odbywa się z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego OpenOffice Calc.
 
Dla każdego przeprowadzonego badania zestaw wynikowy zawiera obliczenia:
  - ogólnej (gamma i beta) objętościowej aktywności promieniotwórczej  (OOAP)
  - odchylenia standardowego OOAP
Aktywność promieniotwórczą próbek porównuje się badając ich OOAP i wartości odchylenia standardowego  OOAP. 
 
Dla każdej serii badań wykonuje się pomiary tła promieniotwórczego oraz weryfikację czułości i stabilności parametrów detekcyjnych głowicy indykatora PT01109-1, poprzez  pomiary kontrolne z użyciem źródeł promieniotwórczych o znanej aktywności i charakterystyce.
 
Zgodnie z prowadzonymi testami, indykator PT01109-1 posiada stwierdzone właściwości detekcyjne promieniowania beta i gamma, jakkolwiek urządzenie PT01109-1 nie stanowi przyrządu pomiarowego w rozumieniu obowiązujących norm dotyczących pomiaru promieniowania jonizującego i wszystkie otrzymane wyniki badań nie posiadają mocy prawnej oraz mogą być nieścisłe, oraz mogą się różnić od wyników badań przeprowadzonych innymi metodami lub/i za pomocą innych przyrządów pomiarowych. 
 
Specyfikacja techniczna indykatora promieniowania gamma i beta model PT01109-1 jest dostępna pod  adresem:
http://www.pelczar.com.pl/PT01109-Desktop-Geiger-Muller-Radiation-Indicator.pdf

 
Copyright 2011© Pelczar Technology . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenia prawne
Warunki zamówienia
Polityka poufności
Cennik
Instrukcja wysyłki
Kontakt
Czy wiesz o ile wzrosło tło promieniotwórcze w Polsce od 1960 roku?